Sabtu, 11 Julai 2009

PENULISAN CEMERLANG 8: KOLEKSI MAKSUD AYAT-AYAT AL-QURAN

SALAM PENUH CERIA BUAT ANAK-ANAK DIDIK YANG DIKASIHI, JUA BUAT PENGUNJUNG BLOG INI.

KOLEKSI MAKSUD AYAT AL-QURAN YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM PENULISAN KARANGAN.

(PELAJAR-PELAJAR DI SEKOLAH AGAMA ATAU YANG MENGAMBIL MATA PELAJARAN TASAWUR ISLAM, BOLEHLAH MENGGUNAKAN ILMU AGAMA YANG DIPELAJARI UNTUK DIAPLIKASIKAN DALAM PENULISAN KARANGAN)

"Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik, di akhirat." (3:148)

"Allah menerima taubat orang yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (9:15)

"Dialah yang telah menciptakan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur." (Surah al-Mukminun: 78)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar." (24: 21)

"Janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa." (5: 2)

"Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, kerana sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik." (2: 195)

"Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar."
(2: 153)

"Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar." (3: 110)


SEKADAR PERINGATAN BUAT ANAK DIDIK YANG DIKASIHI:

SYARAT MENDAPAT "A" UNTUK PENULISAN KARANGAN:

PELAJAR PERLU MENGGUNAKAN "UNGKAPAN MENARIK" DALAM PENULISAN. "UNGKAPAN MENARIK" TERMASUKLAH --

PERIBAHASA, KATA-KATA HIKMAT, COGAN KATA, PETIKAN UCAPAN TOKOH, FRASA MENARIK, HADIS DAN MAKSUD AYAT AL-QURAN.

SEMOGA KOLEKSI UNGKAPAN MENARIK YANG TELAH CIKGU SEDIAKAN DI SINI, DAPAT DIGUNAKAN SEBAIK-BAIKNYA OLEH PELAJAR SEMASA MENULIS KARANGAN BAHASA MELAYU.

SEKIAN DAHULU BUAT KALI INI. "PERJUANGAN TETAP DITERUSKAN"

Tiada ulasan: